Сообщения

Сообщения за 2017

Chương 31: Một Đồng Tiền Hại Hai Chủ Tớ Sứt Đầu Mẻ Trán (1).

Chương 30: Thấy Chu Tước Tim Ta Băng Giá

Chương 29: Gặp Nhau Sau Bảy Năm Trời

Chương 28: Ngoài Phủ Tướng Quân

Chương 27: Ta Cùng Trường An Vui Ngày Gặp Lại

Chương 26: Tòa Thành Hùng Vĩ Kia Ơi, Lâu Rồi Không Gặp

Chương 25: Một Giấc Mộng

Chương 24: Kẻ Khó Chiều

Chương 22: Học Tập Trên Đường